Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – dřepčíci rodu Epitrix – aktualizace přílohy

Vydáno: 6. 6. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 5. 6. 2017

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis. AKTUALIZACE PŘÍLOHY „SEZNAM VYMEZENÝCH ÚZEMÍ S VÝSKYTEM REGULOVANÝCH DRUHŮ DŘEPČÍKŮ RODU EPITRIX NA ÚZEMÍ EU“.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ