Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – blýskavka kukuřičná

Vydáno: 31. 8. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Dotčené rostliny podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole, při které se sleduje výskyt blýskavky.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu blýskavky kukuřičné – Spodoptera frugiperda (Smith). 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
„dotčenými rostlinami“ plody papriky (Capsicum L.), momordiky (Momordica L.), lilku vejcoplodého (Solanum melongena L.) lilku Solanum aethiopicum L. a lilku Solanum macrocarpon L., pocházející z Afriky nebo z Ameriky, a dále rostliny kukuřice seté (Zea mays L.), kromě živého pylu, rostlinných tkáňových kultur, semen a zrn, pocházející z Afriky nebo z Ameriky.

 

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ