Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě – ze dne 18. 2. 2022

Vydáno: 8. 3. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení a důvodová zpráva k nařízení ÚKZÚZ


Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody

Zrušuje se Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody, vydané pod č.j. UKZUZ 200297/2020 dne 27. 10. 2020.

Toto nařízení ÚKZÚZ (ze dne 18. 2. 2022) nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho zveřejnění ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Přílohy

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: ÚKZÚZ