Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019

Vydáno: 29. 11. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení ÚKZÚZ k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody.

Přílohy