Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Vydáno: 2. 10. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 1. 10. 2014.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

Příloha

Zdroj:  ÚKZÚZ