Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ze dne 20. 2. 2017

Vydáno: 21. 3. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

Příloha

Zdroj:  ÚKZÚZ