Bezpečnost potravin

Nařízení o zrušení nařízení ÚKZÚZ – Pepino mosaic virus

Vydáno: 3. 11. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Nařízení o zrušení nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a šíření Pepino mosaic virus.

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ