Bezpečnost potravin

Nařízení o rostlinách získaných novými genomickými technikami

Vydáno: 25. 7. 2023
Autor: BIOTRIN

Foto: Shutterstock

Dne 5. července 2023 zveřejnila Evropská komise dlouho očekávaný návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a o potravinách a krmivech z nich vyrobených (angl. Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625) – ke stažení níže. Cílem nové legislativy je jak ochrana lidského zdraví i životního prostředí, tak udržitelný potravinový systém.

V návrhu jsou stanoveny požadavky na uvádění rostlin a produktů získaných s využitím NGT na trh, pravidla pro jejich označování i sledování. Rostliny jsou rozděleny do dvou kategorií –  NGT Category 1 (NGT1) a NGT Category 2 (NGT2). Do NGT1 by spadaly tzv. „conventional-like NGT“ rostliny získané cisgenezí a cílenou mutagenezí s vlastnostmi, jež mohou vzniknout přirozenou cestou nebo díky konvenčnímu šlechtění. Do NGT2 by pak byly zařazeny tzv. „non-conventional like NGT“ rostliny, které by byly považovány za geneticky modifikované organismy (GMO). 

Pro dané kategorie je navržen rozdílný schvalovací proces. V případě NGT1 je proces výrazně jednodušší – je vyžadováno oznámení a zařazení do registru transparentnosti, jež bude za tímto účelem vytvořen, a značení pro umožnění sledovatelnosti. Není pro ně vyžadováno hodnocení rizika ani nutnost zavedení detekční metody. Oproti tomu s rostlinami kategorie NGT2 bude nakládáno jako s klasickými GMO, tedy zůstává podmínka hodnocení rizika, značení i nutnost detekční metody. 

Rostliny z obou kategorií by měly být zakázány v ekologickém zemědělství.

Legislativní návrh byl představen Evropskou komisí, v současné chvíli probíhají jednání členských států na národní úrovni. Níže naleznete prvotní vyjádření některých institucí a firem a pro ilustraci o celkové situaci i organizací (NGOs), jež jsou proti zavádění NGT na trh:

Instituce:

Průmysl:

NGOs:

Zdroj: BIOTRIN