Bezpečnost potravin

Nařízení EU o úřední kontrole potravin a krmiv

Vydáno: 17. 10. 2004
Autor:

Komplexní nařízení EU 882/2004, které začne platit od r. 2006 (resp. 2007) nahradí několik dosavadních směrnic včetně směrnice 85/73 o financování kontrolních činností.

Po rozsáhlých dohadech nakonec došlo k vytvoření nového nařízení 882/2004
o úřední kontrole potravin a krmiv, které postupně nahradí řadu dosavadních předpisů.

Obsah a členění nařízení 882/2004:
Hlava I – Cíl, rozsah použití a definice
Hlava II – Úřední kontrola v členských státech

Kap. I – Obecná ustanovení
Kap. II – Práva a povinnosti pověřených úřadů
Kap. III – Vzorkování a analýzy
Kap. IV – Krizový management
Kap. V – Úřední kontrola potravin a krmiv z třetích zemí
Kap. VI – Financování úřední kontroly
Kap. VII – Ostatní opatření
Hlava III – Referenční laboratoře
Hlava IV – Administrativní asistence a kooperace v oblasti potravin a krmiv
Hlava V – Plány kontroly
Hlava VI – Aktivity Společenství

Kap. I – Kontroly Společenství
Kap. II – Dovozní podmínky
Kap. III – Vzdělání a školení dozorového personálu
Kap. IV – Ostatní činnosti Společenství
Hlava VII – Opatření pro prosazování práva (sankce)
Kap. I – Národní opatření
Kap. II – Opatření Společenství
Hlava VIII– Změny a zrušení souvisejících předpisů
(Změny směrnic 96/23, 97/78, 2000/29, nařízení xx/2004 o úřední kontrole zdraví a ochrany zvířat;
zrušení směrnic 70/373, 85/591, 89/397, 93/99, 95/53, 93/383, 98/728, 1999/313 – od 1. 1. 2006. Směrnice 85/73 bude zrušena od 1. 1. 2008)
Hlava IX – Obecná ustanovení
Hlava X – Účinnost

Podrobnější informace týkající se financování úřední kontroly najdete po registraci v Potravinářských aktualitách v článku: Legislativa EU o financování kontroly potravin a krmiv.
Official Journal EC, L 165, 30. 04.2004