Bezpečnost potravin

Nařízení EU o označování zveřejněno

Vydáno: 22. 11. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům bylo zveřejněno 22. 11. 2011 a vstupuje v platnost 13. prosince. Účinnost většiny ustanovení se však odkládá o 3 roky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

 

Poznámka

Nařízení se použije ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se použije ode dne 1. ledna 2014.

Část B přílohy VI, která nabývá účinnosti  jako první, obsahuje zvláštní požadavky na označení pro „mleté maso“. Výrobek označený „mleté maso libové“ (resp. s dalšími uvedenými přívlastky) bude muset splňovat předepsaný obsah tuku a podíl kolagenu a bílkovin.

Předcházející informace:

Rada schválila Parlamentem upravené nařízení o označování

 

Úřední věstník EU, L 304, 22.11.2011, s.18