Bezpečnost potravin

Nařízení č. 178/2002 stanovující obecné principy a požadavky potravinového práva a zřizující Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Vydáno: 9. 6. 2004
Autor:

Neoficiální překlad rámcového potravinářského nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, které se po přistoupení ČR k EU stalo přímo platnou součástí české legislativy.

Příloha : Neoficiální český překlad nařízení ES č. 178/2003

Official Journal EC, L 031 , 01/02/2002 s. 0001 – 0024