Bezpečnost potravin

Nápoje se stimulačním účinkem v popředí zájmu

Vydáno: 20. 2. 2004
Autor:

Irsko hodnotí svoji politiku v oblasti nápojů se stimulačním účinkem. Reaguje tak na potvrzení zákazu prodeje nápoje Red Bull ve Francii.

Po nedávném vydání rozhodnutí Evropského soudního dvora, které potvrdilo zákaz prodeje nápoje Red Bull ve Francii se Ministerstvo zdravotnictví v Irsku  rozhodlo zhodnotit svoji politiku týkající se nápojů se stimulačním účinkem. K zákazu prodeje nápoje Red Bull ve Francii došlo na základě zdravotních hledisek, neboť nápoj má vysoký obsah kofeinu a je obava i z negativních účinků jeho dalších složek, především taurinu, o jehož vlivu na zdraví není dosud dostatek informací.
Safefood, the Food Safety Promotion Board (Úřad pro bezpečnost potravin v Irsku) vydal nová doporučení týkající se nápojů se stimulačním účinkem. Safefood radí, aby Red Bull byl označen jako nápoj, který není vhodný pro děti do 16 let, těhotné ženy a osoby citlivé na kofein. Dále není vhodný také jako rehydratační nápoj. Doporučuje se, aby se Red Bull nepropagoval při sportu nebo jako složka alkoholických nápojů. Safefood uvádí, že o problematice nápojů se stimulačním účinkem vede rozhovory s Ministerstvem zdravotnictví.
The Food Safety Promotion Board vytvořil výbor pro nápoje se stimulačním účinkem složený z externích odborníků. Tento výbor se bude zabývat výzkumem zdravotních účinků stimulačních nápojů. Z negativních účinků nápoje Red Bull mají obavy především rodiče, neboť se zjistilo, že mladiství tento nápoj s oblibou kombinují s alkoholickými nápoji (především s vodkou).
V prosinci 2001 byla vypracována zpráva pro the Food Safety Promotion Board zabývající se bezpečností konzumace nápoje Red Bull. Zpráva je k dispozici zde: Zhodnocení zdravotních účinků stimulačních nápojů  [pdf ; 87903 bytů]

www.safefoodonline.com