Bezpečnost potravin

Nanotechnologie a bezpečnost potravin

Vydáno: 31. 10. 2008
Autor:

Publikace vydaná FSAI v roce 2008.

Úřad pro bezpečnost potravin v Irsku (FSAI) vydal v roce 2008 pod názvem “Důsledky aplikace nanotechnologie ve výrobě a zpracování potravin pro bezpečnost potravin” zprávu (viz příloha), která se zabývá:

– současnými a potenciálními aplikacemi nanotechnologie v potravinovém řetězci,

– popisem nanočástic,
– posuzováním rizika z nanočástic v potravinovém řetězci,
– legislativou.

Součástí zprávy je řada příloh, např. slovníček pojmů, přehled fyzikálních, chemických, biofyzikálních a biologických techniky pro charakterizaci nanočástic, posuzování rizika nanostříbra uvolňováného do životního prostředí aj.

 
 
Zdroj: FSAI