Bezpečnost potravin

NANOLYSE: výzkumný projekt EU

Vydáno: 29. 3. 2010
Autor:

Analýza zpracovaných nanočástic v potravinách a nápojích. Účast ČR v projektu.

NANOLYSE: analytické metody pro stanovení a charakterizaci nanočástice je projekt ze 7. rámcového programu V&V v EU. Uvedený projekt se bude zaměřovat na vývoj validovaných metod a referenčních materiálů pro analýzu zpracovaných nanočástic (ENP) v potravinách a nápojích. Vyvinuté metody budou pokrývat všechny relevantní skupiny ENP, které se již používají nebo se očekává, že se budou používat v potravinách a materiálech ve styku s potravinami. Jde o kovy, oxidy/křemičitany kovů, povrchově funkcionalizované nebo zapouzdřené ENP.
Projekt byl zahájen 1.1.2010 a poběží tři roky (do 31.12.2012). Na projektu spolupracují partneři z Rakouska, Velké Británie, Česka, Španělska, Belgie, Dánska a Kanady. Za českou stranu se projektu účastní VŠCHT–FPBT.