Bezpečnost potravin

Nanočástice zlata ke zjištění melaminu

Vydáno: 13. 8. 2010
Autor:

Nová metoda detekce melaminu v mléce pomocí koloidního roztoku zlata přišla z Číny.

Na univerzitě v Xi´an ve střední Číně vyvinuli metodu detekce melaminu s použitím koloidního roztoku zlata. Velikost nanočástic zlata vyrobeného redukcí H(AuCl4) s kyselinou citronovou nebo s NaBH4 je 2 – 100 nm. Koloidní roztok zlata má tmavě červenou barvu, která se mění podle vzájemné vzdálenosti částic. Pokud je melamin přítomen v neutrálním roztoku, shlukují se nanočástice do větších agregátů a dochází přitom ke změně barvy od červené přes růžovou po modrou. Mez stanovitelnosti touto metodou je 0,4 mg/l. Měření je jednoduché nákladově příznivé, provádí se při pokojové teplotě a trvá jen 12 minut.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 106, 2010, č.6, s. 295

(Původní článek: Food Chemistry, 122, 2010, č. 3, s. 895-900)

Objednávka kopie článku