Bezpečnost potravin

Náměstkyně ministra zemědělství po jednání Rady EU

Vydáno: 16. 7. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 16. 7. 2013.

Potřebujeme co nejrychleji dojednat přechodná ustanovení Společné zemědělské politiky pro rok 2014

Dokončení projednávání legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) je klíčovou prioritou. Česká republika věří, že dosažený kompromis u všech návrhů k reformě SZP poskytuje právě začínajícímu litevskému předsednictví dostatečnou oporu při finalizaci textů v souvislosti s uzavřením dohody k víceletému finančnímu rámci.

Náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, která vedla českou delegaci na včerejším jednání ministrů zemědělství v Radě EU v Bruselu, doufá, že se otázky kolem reformy SZP podaří v krátké době dořešit. „Z našeho pohledu je zásadní nevracet se k politické diskusi ukončené v červnu, urychleně finalizovat texty reformy SZP a co nejrychleji uzavřít jednání o přechodných ustanoveních SZP pro rok 2014 tak, aby byla použitelná hned od jeho začátku,“ řekla náměstkyně Beneš Špalková.

Kromě této agendy se včerejší jednání věnovalo i nesprávnému označování hovězího masa a potřebě zesílené spolupráce mezi členskými státy a organizacemi, které se v EU podílejí nebo mohou podílet na boji proti podvodům v potravinovém řetězci. „Jakékoli případy typu a rozměru kauzy koňského masa ukazují na potřebu zlepšit v Unii systém úředních kontrol. Zároveň ale mohou vést k ohrožení pověsti potravin vyrobených v EU, protože všechny takové kauzy jsou ve světě sledovány. Jsem proto přesvědčena, že je třeba co nejdříve zavést v celé Unii jednotná opatření či mechanismy, které pomohou podvody identifikovat, zamezit jim nebo je včas odhalit,“ uvedla Jaroslava Beneš Špalková.

Pokud jde o projednávaný Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu, česká agrární diplomacie očekává, že v novém fondu bude sladkovodní akvakultura, do níž samozřejmě spadá české rybníkářství, zdůrazňována více než v období 2007 – 2013. Je totiž velmi důležitým zdrojem ryb a může také do značné míry napomoci řešení problému ubývajících zásob ryb a ostatních živočichů v mořích.

Tiskové oddělení MZe

Zdroj: Ministerstvo zemědělství