Bezpečnost potravin

Nálezy patogenů v mase a masných výrobcích z tržní sítě

Vydáno: 16. 2. 2005
Autor:

Součástí monitoringu Ministerstva zdravotnictví ČR je od r. 1999 studie zaměřená na bakteriologickou analýzu potravin s cílem zjišťovat frekvenci výskytu původců významných alimentárních onemocnění (Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes a E. coli O157) v potravinách z tržní sítě.

V letech 1999-2003 bylo vyšetřeno 960 vzorků syrových mas a drobů na přítomnost bakterií rodu Salmonella. Z toho 34 (3,5 %) s pozitivním výsledkem. Převážně se jednalo o drůbeží maso a droby, vepřové maso, játra a jednom případě o maso kapra.  Bakterie rodu Salmonella nebyly detekovány v žádném ze 40 vyšetřených masných výrobků.
Analýze na průkaz přítomnosti L. monocytogenes (LM) bylo podrobeno stejné množství vzorků syrového masa jako u salmonel. Pozitivních izolací bylo 96 (10 %). Nejčastěji byla LM detekována z vepřového masa, dále z drůbežího, hovězího a ojediněle i z rybího a králičího masa. LM byla izolována i z tepelně opracovaných masných výrobků v 15 případech (2,5 %). Nejvyšší počet nálezů byl zjištěn u vařených masných výrobků.
Průkaz přítomnosti kampylobakterů byl prováděn u 840 vzorků různých druhů mas a drobů. Pozitivní nález kampylobakterů byl zjištěn u 45 vzorků (5,4 %), především vzorků drůbežího masa a drobů a vepřového masa a jater.
Průkaz přítomnosti E. coli O157 byl prováděn u 480 vzorků různých druhů mas. V žádném vzorku nebyl potvrzen výskyt tohoto patogenního agens.
Závažným nálezem je průkaz L. monocytogenes v tepelně opracovaných masných výrobcích určených k přímé spotřebě (jelita, jaternice, tlačenka, salámy, párky, uzená makrela), v žádném z těchto vzorků však nepřekročil počet L. monocytogenes  100 KTJ/g.
Podrobnosti o studii, kterou se zabývali odborníci z Centra hygieny potravinových řetězců Brno,  jsou publikovány ve sborníku z konference o hygieně a technologii potravin, jejíž  34. ročník pod názvem Lenfeldovy a Hoklovy dny 6. 10. 2004 organizoval Ústav hygieny a technologie masa při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Sborník letošního ročníku a sborníky dvou předcházejících ročníků získala Zemědělská a potravinářská knihovna díky laskavosti Prof. MVDr. Ivy Steinhauserové, CSc. z Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno.
Sborník je přístupný čtenářům knihovny pod signaturou D 88063/34
(mch)