Bezpečnost potravin

Náklady Nizozemska vyvolané aférou MPA

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

ekonomické následky aféry s růstovým hormonem MPA v krmivech pro Nizozemsko, vyčíslení ztrát a nákladů, zpráva ministerstva zemědělství pro nizozemský parlament a orgány EU

Nizozemský ministr zemědělství Cees Veerman podal v říjnu parlamentu písemnou zprávu, v níž informuje, že nedávná aféra vyvolaná přítomností růstového hormonu MFA (Medroxy Progesteron Acetat) v krmivech stála Nizozemsko asi 130 mil. EUR. Většina těchto nákladů připadá k úhradě soukromému sektoru. Podrobná závěrečná zpráva ministerstva zemědělství na 76 stránkách popisující opatření provedená v Nizozemsku k vyřešení skandálu byla také předložena v září členským státům EU na schůzi Stálého výboru pro potravinové řetězce.  Celkové náklady byly odhadnuty na 107–132 mil. EUR, jež zahrnují také 6 mil. EUR z veřejných zdrojů. Uvedená suma však neobsahuje úhradu „dalších škod“ způsobených například potřebou získat znovu exportní trhy.
Přehled ztrát a nákladů souvisejících s likvidací aféry MPA:
Výrobci prasat: celková ztráta 43 mil. EUR, z toho ztráta příjmů 35 mil. EUR, likvidace zvířat 8 mil. EUR.
Krmivářský sektor: celkem 33 mil. EUR,  z toho stažení krmiv z oběhu  14 mil. EUR, destrukce krmiv 18 mil. EUR, skladování 0,5 mil. EUR, organizace opatření 350 000 EUR.
Jatky: celkem 25–50 mil. EUR (ztráty zpsůobené dočasným poklesem produkce a omezením exportu).
Vláda: celkem 6 mil. EUR, z toho testování zvířat 885 000 EUR,  inspekce 4 mil. EUR, různé náklady 1 mil. EUR.
Celá zpráva v angličtině je na adrese:
http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02290.pdf

Agra Focus, 2002, č. 80, s. 29  (Jav)