Bezpečnost potravin

Nákazy zvířat se ČR vyhýbají, zatím

Vydáno: 25. 4. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24. 4. 2013.

Laik se možná zeptá, čím to je, že se naší republice vyhýbají nákazy hospodářských zvířat, se kterými je možné se setkat v řadě evropských zemí. Není to samozřejmé, stojí za tím zcela jistě vysoká úroveň našeho státního veterinárního dozoru a také zodpovědný přístup chovatelů hospodářských zvířat. A také to stojí nemalé prostředky.
Po dlouholetém úsilí jsme dosáhli statusů, že naše republika je prostá celé řady nákaz hospodářských zvířat, a také děláme všechno pro to, abychom si tyto statusy udrželi. Jsme prostí tuberkulózy skotu, leukózy skotu, brucelózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, vztekliny, nevyskytuje se u nás klasický ani africký mor prasat, nevyskytuje se zde katarální horečka ovcí, ptačí chřipka, atd. To je velmi výhodné pro obchodování a také při dovozu můžeme uplatňovat dodatečné garance, které chrání naše chovy před zavlečením zmíněných nákaz.
Každý týden pečlivě sledujeme nákazovou situaci v okolních zemích, která zdaleka není růžová. Například v Německu jsou hlášeny výskyty případů tuberkulózy skotu, nízce patogenní ptačí chřipky či virové hemorhagické septikémie ryb, ve Francii zaznamenali též případy tuberkulózy skotu, z Itálie jsou hlášeny případy vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat a katarální horečky ovcí, v Řecku jsou stále ohniska vztekliny, v Polsku taktéž vzteklina, leukóza skotu, infekční hemapoeická nekróza ryb, v Rumunsku případy infekční anémie koní a opět vzteklina. A Turecko se stále potýká se slintavkou a kulhavkou, Newcastleskou chorobou drůbeže, morem ovcí a koz, vzteklinou a antraxem.
Proto je na místě velká obezřetnost při veterinární kontrole obchodu a je na místě na počátku léta varovat i turisty, kteří se pohybují v oblastech s výskytem nebezpečných nákaz, jde zejména o riziko vztekliny, popřípadě o riziko možných parazitárních onemocnění.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR