Bezpečnost potravin

Nákaza bakterií Salmonella Poona souvisí s kojeneckou výživou

Vydáno: 20. 3. 2019
Autor: KM EFSA

Hodnocení úřadů EFSA a ECDC ukázala na společný zdroj nákazy.

Hodnocení ukazují, že propuknutí nákazy bakterií Salmonella Poona, která postihla malé děti ve Francii, Belgii a Lucembursku, má společný potravinový zdroj.

Pracovníci rezortů zdravotnictví ve Francii, Belgii a Lucembursku informovali o případech výskytu bakterie Salmonella Poona u malých dětí. Celkově bylo v EU hlášeno 32 potvrzených případů: 30 ve Francii, 1 v Belgii a 1 v Lucembursku. U všech pacientů se symptomy projevily v období mezi srpnem 2018 a únorem 2019.

Z hodnocení provedeného úřadem EFSA a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyplývá, že společným zdrojem nákazy jsou tři produkty kojenecké výživy na bázi rýže vyrobené v závodě ve Španělsku v období od srpna do října 2018 a uváděné na trh francouzskou společností.

Pro 30 osob z celkového počtu 32 postižených jsou k dispozici informace o tom, že konzumovaly tyto výrobky.

Výrobky byly prodávány do jiných zemí (EU, ESVO a další země) prostřednictvím internetového obchodu a velkoobchodů. Kromě toho francouzská společnost prodávala tyto výrobky do čtyř zemí mimo Evropu.

Dosud byly všechny testy provedené ve španělském výrobním závodě a testy vzorků implikovaných šarží na Salmonella Poona negativní. To může být způsobeno skutečností, že salmonelu je obvykle obtížné detekovat v sušených produktech a jsou zapotřebí vysoce citlivé metody odběru vzorků a testování.

Varování veřejnosti a stažení z prodeje bylo uplatněno v zemích, kde byly výrobky distribuovány, což by podle odborníků úřadu EFSA a ECDC mělo snížit riziko nových infekcí.

Multi-country outbreak of Salmonella Poona infections linked to consumption of infant formula

Zdroj: EFSA