Bezpečnost potravin

Náhrada rutinního používání antimikrobiálních prostředků v živočišných krmivech

Vydáno: 2. 12. 2005
Autor:

Je zprostředkován přístup k prezentacím, které zazněly na schůzce organizované Evropskou komisí 15. června 2005 v Bruselu zaměřené na hledání alternativ od ledna 2006, kdy vstupuje v platnost zákaz rutinního používání antibiotik do krmiv.

Dne 15. června 2005 se sešli v Bruselu zástupci výzkumu, zemědělců, potravinářského průmyslu a Evropské komise, aby diskutovali o výzkumu financovaném z prostředků EU, který má vést k náhradě antimikrobiálních prostředků v živočišných krmivech. Rutinní používání antimikrobiálních prostředků pro prevenci nemocí a jako propagátorů růstu bude v EU od ledna 2006 zakázáno. Hledají se proto různé alternativy, které by umožnily vyloučit používání těchto prostředků, např. změna postupů hospodaření nebo použití alternativních materiálů, které mají vliv na fyziologii žaludku. Všechny postupy mají své výhody a nevýhody.

Na schůzce byly prezentovány výsledky řešených výzkumných projektů, hovořilo se o budoucích prioritách.

 

Souhrn ze schůzky a přístup k jednotlivým prezentacím.

 

www.europa.eu.int