Bezpečnost potravin

Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb.

Vydáno: 2. 10. 2014
Autor: SZPI

Informace SZPI ze dne 2. 10. 2014.

Dne 2. 10. 2014 bylo vydáno nařízení vlády č. 211/2014 Sb., které stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor.
Nařízení vlády nabývá účinnost prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Česká republika tímto využívá možnosti stanovené čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu.
Cílem nařízení vlády je zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu intrakomunitárního obchodu a dovozu potravinářského zboží do České republiky.
Nařízení vlády se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.
Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení.
Seznam potravin rostlinného původu, na které se nařízení vlády vztahuje:
a)    čerstvé ovoce druhu
 1. broskve,
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. jahody,
 5. meruňky,
 6. slívy a švestky a
 7. třešně,
b)    čerstvou zeleninu druhu
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,
 4. saláty, pekingské zelí a chřest,
 5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,
c)   brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle nařízení vlády poskytnout dozorovému orgánu:
 • druh potraviny přicházejícího na místo určení, 
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,
 • adresa místa určení a příjemce potraviny
 • předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení bez daně z přidané hodnoty[1]

Postup informování:
Informace o příchodu potraviny musí PPP doručit na příslušný krajský inspektorát SZPI, a to ve formě listinné nebo způsobem umožňující dálkový přenos dat, a to nejméně 48 hodin před příchodem potravin na místo určení.
Pro urychlení celého kontrolního procesu preferuje SZPI odesílání dat elektronicky ve formě tabulky „Nahlášení potravin-formulář“, která je ke stažení na webu SZPI v části Dokumenty ke stažení >Dokumenty – Dovoz.
K zaslání nahlášení potraviny využijte následující adresy:
Kraj, ve kterém je místo určení potraviny
Inspektorát
Kontaktní adresa
Jihomoravský
Brno
Zlínský
Olomoucký
Olomouc
Moravskoslezský
Pardubický
Hradec Králové
Královéhradecký
Vysočina
Tábor
Jihočeský
Plzeňský
Plzeň
Karlovarský
Středočeský
Praha
Praha
Liberecký
Ústí nad Labem
Ústecký
Do „předmětu“ mailu napište „nahlášení potraviny dle NV 211/2014“
Pokyny k vyplnění jednotlivých kolonek jsou součástí excelového formuláře pro nahlášení potraviny.
Do budoucna se počítá s vytvořením webového formuláře, který bude pro PPP výrazným ulehčením nahlašování potravin.

[1] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zdroj:  SZPI