Bezpečnost potravin

Nadlimitní množství oxidu siřičitého v kandovaných hruškách

Vydáno: 26. 5. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26.5.2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila ve výrobku s obchodním názvem „Kandované hrušky“, šarže L: O 056, datum minimální trvanlivosti 1.10.2011, balení 150 g, téměř čtyřnásobné překročení maximálního limitu pro oxid siřičitý.

Kandované hrušky pocházejí z Číny. Do České republiky je přes Nizozemí dovezla česká společnost K-SERVIS PRAHA, a.s. Ta prodala 937,5 kg hrušek formou drobného prodeje bez fakturace. Dalších 362,5 kg výrobku dodala firmě České houby a.s., při jejíž kontrole inspektoři SZPI nevyhovující hrušky objevili. Inspekce nařídila stažení výrobku z obchodní sítě.

Kandované hrušky bývají běžně ošetřeny jemným postříkáním roztokem oxidu siřičitého – tzv. mlžením, nesmí však být překročeny maximální přípustné množstevní limity pro tuto látku. V nadměrné koncentraci totiž může představovat zdravotní riziko.

Vzhledem k datu minimální trvanlivosti mohou mít spotřebitelé tento výrobek stále doma. SZPI nedoporučuje jejich konzumaci. Informace o případu byly předány do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na podobné výrobky upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.

Zpracoval: Michal Spáčil, oddělení komunikace
26. 5. 2011