Bezpečnost potravin

Nabídka stáže ve Spolkovém úřadu pro hodnocení rizik

Vydáno: 29. 9. 2016
Autor: KM EFSA

Podpora talentů a vědecké kariéry u Spolkového úřadu pro hodnocení rizik, výzva k podávání žádostí pro zájemce o stáž.

Nabídka stáže ve Spolkovém úřadu pro hodnocení rizik Spolkové republiky Německo (BfRBundesinstitut für Risikobewertung 

Podpora talentů a vědecké kariéry u Spolkového úřadu pro hodnocení rizik, výzva k podávání žádostí pro zájemce o stáž. Uzávěrka: 1. 12. 2016.

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) je národní institut, který připravuje expertní zprávy a stanoviska k otázkám bezpečnosti potravin, krmiv a chemických látek, jakož i ochrany zdraví spotřebitelů v Německu, na základě kritérií vědeckých stanovisek. Radí tak federální vládě a dalším institucím a zájmovým skupinám v těchto oblastech. BfR provádí vlastní výzkum o tématech, které jsou úzce spjaty s jejími úkoly. BfR je právně odpovědný orgán v rámci portfolia Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL).  

V rámci podpory vědeckých talentů a mezinárodních sítí, nabízí BfR deseti kvalifikovaným a angažovaným absolventům vysokých škol z nových členských států zemí EU i mimoevropských, 

Tříměsíční pobyt jako hostující vědec    

Během pobytu jako hostujícího vědce, BfR nabízí vhled do výzkumné práce a pracovních výsledků v oblasti bezpečnosti potravin, krmiv, chemikálií a spotřebitelských produktů a látek. V případě zájmu je možno následně zažádat o pozici v současném postgraduálním nebo postdoktorandském výzkumném projektu BfR. Detailní přehled o struktuře a možnosti práce v různých oblastech na našem ústavu můžete získat na internetu www.bfr.bund.de

 

Požadavky pro účast  

  • VŠ vzdělání v oboru biologie, chemie, lékařství, veterinární lékařství, toxikologie, vědy o výživě nebo srovnatelná vědecká disciplína
  • Zájem o témata týkající se ochrany zdraví spotřebitele
  • Odpovědný a angažovaný přístup k práci
  • Velmi dobrá znalost německého jazyka nebo plynulá angličtina

 

Dotazy ohledně přijímacího řízení na danou pozici prosím směřujte na slečnu Dr. Okech (email: scientificcareer@bfr.bund.de). Více informací v přiloženém dokumentu a dále pak na www.bfr.bund.de.

 

Zdroj: BfR