Bezpečnost potravin

Na Ministerstvu zemědělství je vystaven unikátní betlém z chleba

Vydáno: 15. 12. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 12. 2014.

Největší betlém z netradičního materiálu, a to chleba, je do 6. ledna k vidění na Ministerstvu zemědělství v Praze. Celkem 558 objektů pokrývá plochu 4 x 2 metry. Jde o ztvárnění města Betléma, jehož hebrejský název znamená Dům chleba.

„Když jsem na letošní výstavě Země živitelka viděl část tohoto překrásného a jedinečného betléma, napadlo mě, že by bylo hezké a symbolické, kdyby mohl být o letošních Vánocích v budově Ministerstva zemědělství. To se po jednání s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů podařilo, a betlém tak vítá příchozí hned po vstupu do našeho úřadu. Dává jim příležitost se aspoň na chvíli v tomto adventním čase zastavit a zamyslet,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Unikátní chlebový betlém vytvořili v říjnu 2013 studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích. Jeho výroba trvala zhruba dva měsíce a podílelo se na ní více než dvacet žáků. V listopadu 2013 bylo toto dílo zapsáno Agenturou Dobrý den Pelhřimov do České knihy rekordů jako Největší chlebový betlém, který zaujímá plochu 4 x 2 metry. Celkem 558 objektů znázorňuje tradiční betlémský výjev tvořený krajinou s lidskými a zvířecími postavami, stavbami a stromy. Ty byly zhotoveny z chlebové kůrky a střídy kombinací různých technik, například vyřezáváním, modelováním, zamoučňováním, drobením či lepením.

„Pro mě jako ministra zemědělství je betlém propojením symbolu křesťanství a života na venkově. Díky jejich tvůrcům můžeme vidět pastýře, zemědělce a řemeslníky při práci. Betlémy jsou většinou obrazem míst, kde vznikaly, a zaznamenávají atmosféru, dobu a život našich předků,“ uvedl ministr Jurečka.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství