Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Na konci roku byly v EU schváleny nové GMO do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Na konci roku byly v EU schváleny nové GMO

Vydáno: 3.1.2018
Tisk článku
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin o nových rozhodnutích EU o povolení pro dovoz a zpracování GM plodin.

Krátce před Vánocemi, 21. prosince 2017, vydala Evropská komise několik rozhodnutí o povolení pro dovoz a zpracování GM plodin. Jedná se především o sóju, kde byly povoleny čtyři nové modifikace a kombinace modifikací (305423 × 40-3-2, DAS-68416-4, DAS-44406-6, FG72 × A5547-127), dále o hybridní řepku MON 88302 × Ms8 × Rf3 a o obnovení povolení pro kukuřici 1507 na dalších 10 let.

Sója 305423 × 40-3-2 obsahuje linii PlenishTM, o které jsme již psali zde, s modifikací pro změnu složení mastných kyselin (vyšší obsah kyseliny olejové, snížení podílu nasycených mastných kyselin), ostatní transgeny v této i v dalších třech typech GM sóji zajišťují toleranci k různým herbicidům.

Sója DAS-68416-4 exprimuje proteiny AAD-12 a PAT, které rostlině propůjčují schopnost tolerance k herbicidům na bázi fenoxykyselin a glufosinátu amonného.

Sója DAS-44406-6 exprimuje proteiny 2mEPSPS, AAD-12 a PAT, které rostlině propůjčují schopnost tolerance k herbicidům na bázi glyfosátu, fenoxykyselin a glufosinátu amonného.

Sója FG72 × A5547-127 exprimuje proteiny PAT, 2mEPSPS a HPPD W336, které rostlině propůjčují schopnost tolerance k herbicidům na bázi glufosinátu amonného, glyfosátu a schopnost tolerance k isoxaflutolu.

Nově povolená GM řepka MON 88302 × Ms8 × Rf3 má oproti již dříve schválenému hybridnímu systému Ms8 × Rf3 (exprese proteinů barnázy a barstar, tolerance ke glufosinátu amonnému) navíc gen pro toleranci ke glyfosátu. Exprese proteinů barnázy a barstar z Bacillus amyloliquefaciens představuje základ pro systém kontroly samčí plodnosti za účelem dosažení heterózy (hybridní síla).

Kukuřice 1507 s obchodním názvem Herculex® představuje jednu z prvních Bt modifikací. Jelikož povolení pro uvedení na trh v EU platí maximálně po dobu 10 let, bylo třeba jej v loňském roce obnovit.

Vydaná povolení potvrzují přetrvávající závislost Evropy na dovozech sóji z Ameriky. Při podrobnějším pohledu na texty rozhodnutí lze také zjistit délku schvalovacího procesu v EU: u sóji Plenish™ x Roundup Ready High Oleic trval 10 let!

Snad tyto dobré zprávy o schválení nových GMO nebudou v letošním roce jediné.

 

Zdroj: Úřední věstník EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC


Zdroj článku: Biotrin

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018