Bezpečnost potravin

Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin

Vydáno: 25. 11. 2016
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 25. 11. 2016.

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na český trh dostalo z Německa několik desítek kilogramů solených sušených ryb druhu plotice obecná, u nichž je podezření na obsah nebezpečného jedu botulotoxinu. SVS informaci od německých dozorových orgánů obdržela prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.

Podle informací z Německa se měly u tamního konzumenta výrobku projevit příznaky otravy botulotoxinem (botulismu). Analýza vzorků ukázala přítomnost genů pro tvorbu botulotoxinu typu E. Momentálně probíhá podrobnější testování. Z důvodu předběžné opatrnosti přistoupil německý distributor k dobrovolnému stažení i dalších šarží, které byly mj. distribuovány i do České republiky. Stahování je pod dozorem SVS. 
 

Identifikace výrobku:

Popis potraviny:  Sušené plotice (složení: Rutilus rutilus, sůl)
Distributor:  Monolith Süd GmbH, Ohmstr. 7, 71083 Herrenberg 

Na český trh směřovaly šarže označené datem minimální trvanlivosti: 
06. 11. 2016
20. 11. 2016
01. 01. 2017
29. 01. 2017
22. 02. 2017 

Podle informací SVS směřoval výrobek v České republice k celkem devíti příjemcům, kteří již byli dodavatelem o případu informováni a výrobek stahují z prodeje. Do České republiky bylo doručeno pouze 54 kg výrobku. Spotřebitelům, kteří by ještě měli výrobek doma, doporučujeme vrácení v místě prodeje.

Další informace o produktu jsou k dispozici na stránkách německých úřadů (v němčině): http://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmwde/app/process/warnung/detail17/19161

Mgr. Petr Pejchal
oddělení vnější komunikace

Zdroj:  SVS