Bezpečnost potravin

Na bakterii Escherichia coli letos lépe!

Vydáno: 30. 3. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29. 3. 2012.

Po loňských německých nepříjemných zkušenostech s ohrožením bakterií Escherichia coli se Státní veterinární správa zaměřuje na tuto problematiku podrobněji a účinněji.

Letos tedy z rozhodnutí Státní veterinární správy rozšiřujeme monitoring prevalence E. coli na shigatoxinogenní E. coli, konkrétně séroskupin O26, O103, O104, O111, O145 a O157, jež jsou spojovány s těžkými onemocněními lidí, zejména hemolyticko uremickým syndromem (HUS). Monitoring je prováděn u skotu a prasat na úrovni primární produkce, tedy na jatkách.  Vzorky jsou odebírány na určených porážkách, kdy veterinární inspektor provede stěr ze 4 míst jatečně upraveného těla.

Metodický postup vyšetřování je koordinován evropskou referenční laboratoří pro E. coli v Římě. Zvyšujeme také frekvenci odběru vzorků z 2 na 3 měsíce (konkrétně červen, červenec a srpen). Povinnost sledovat shigatoxinogenní Escherichia coli je stanovena v příloze I bodu A Směrnice EP a Rady 2003/99/ES.

V loňském roce jsme odebrali na 113 jatkách 1 060 vzorků u skotu a 1 229 u prasat. Letos počítáme na 100 jatkách odebrat zhruba 2 000 vzorků, přičemž rozšíření na více sérotypů a delší období nebude prakticky znamenat vyšší finanční zatížení. Z 2 100 000 korun v roce 2011 na 2 150 000 letos, o padesát tisíc víc. A to za zdraví stojí!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.