Bezpečnost potravin

MZe chce dotovat zpracování řepky pro bionaftu, zatím nemá peníze

Vydáno: 15. 12. 2004
Autor:

Jde zhruba o 800 milionů korun na rok. Systémem dotací a hledáním zdrojů by se měla ve středu zabývat vláda.

PRAHA 14. prosince (ČTK) – Ministerstvo zemědělství by chtělo od příštího roku obnovit podporu zpracování řepky na metylester řepkového oleje. Ten se míchá s motorovou naftou na bionaftu. Resort ale zatím nemá pro tento účel ve svém rozpočtu peníze. Jde zhruba o 800 milionů korun na rok. Systémem dotací a hledáním zdrojů by se měla ve středu zabývat vláda, řekl ČTK Hugo Roldán z odboru komunikace MZe.   
 Státní zemědělský intervenční fond má podle návrhu dotovat produkci 100.000 tun metylesteru ročně. Podpora by měla činit 7850 korun na tunu. Sazba by se upravovala podle aktuálního vývoje směrodatných veličin, například cen řepky a motorové nafty. Ministerstvo počítá s tím, že systém dotací bude fungovat do doby, než začne platit povinné přimíchávání určitého množství biopaliv do pohonných hmot.     Vláda zároveň dostane ve středu návrh nařízení, podle nějž by měl na konci příštího roku činit podíl biopaliv na objemu motorových benzinů a nafty nejméně dvě procenta. V roce 2010 to má být 5,75 procenta.    
Předchozí podpora zpracování řepky na metylester byla ukončena po vstupu ČR do EU. Výrobu a uplatnění biopaliv mělo řešit právě jejich povinné přimíchávání do benzinů a nafty na základě zákona o ochraně ovzduší. Výrobci paliv ale nebyli na takový krok technicky připraveni.   
Dotace na zpracování řepky pro výrobu bionafty představují podle MZe pomoc zemědělcům. Cílem je také nahradit část fosilních paliv spotřebovaných v dopravě biopalivy, což přispěje k ochraně ovzduší a sníží závislost na dovozu pohonných hmot.    
V České republice se uplatňují biopaliva v pohonných hmotách od roku 1992. Výraznou ekonomickou podporou od roku 1999 se dařilo prosadit na trhu bionaftu. Podíl metylesteru řepkového oleje na prodeji kapalných paliv v České republice dosáhl v posledních letech zhruba 1,4 procenta.    
dmr bm