Bezpečnost potravin

MZ varuje před konzumací alkoholu neznámého původu v průběhu Velikonoc

Vydáno: 28. 3. 2013
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 3. 2013.

Před nadcházejícími Velikonocemi Ministerstvo zdravotnictví apeluje na zvýšenou opatrnost při konzumaci alkoholu. „I poslední případy, které se v Česku objevily, ukazují, že zásoby vadného alkoholu mezi lidmi stále jsou. K nadcházejícím svátkům zvýšená konzumace alkoholu patří, je tedy na místě upozornit, aby lidé byli obezřetní v tom, jaký alkohol pijí,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Od začátku kauzy bylo celkem zaznamenáno 127 případů intoxikace. V důsledku otravy metanolem zemřelo 45 osob. Poslední případ hospitalizace byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji 20. 3. 2013. 

Závadný alkohol v domácnostech potvrdila i předvánoční kontrolní akce MZ ČR, která zajistila bezplatné testování alkoholu. Z celkových 7 000 odebraných vzorků bylo 12 % nevyhovujících, zhruba třetina z nich obsahovala methylalkohol, zbývajících 70 % obsahovalo zvýšený obsah 2-propanolu.
Česká republika nyní disponuje zásobou antidota Fomepizol, který je podáván u zvlášť závažných případů otravy methanolem. Stav balení se průběžně sleduje, pokud by jejich počet klesl pod 30, budou objednána další. V ČR je nyní Fomepizol uložen celkem na třech místech (Praha, Ostrava, Olomouc). Nicméně ani tento přípravek zcela nezaručuje záchranu života. „Hovoří o tom i jeden z případů, které jsme v průběhu metanolové aféry řešili. Muž, který byl přijat v kómatu tři dny po konzumaci destilátu, dostal celkem 18 balení Fomepizolu, přesto zemřel,“ upozorňuje náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák. „Podstatnou léčebnou komplikací je také fakt, že 12 – 24 hodin po požití závadného destilátu pacient nepociťuje žádné neobvyklé příznaky, které by se zásadně lišily od běžné kocoviny. U chronických konzumentů alkoholu může být tato doba až 30 hodin, i delší,“ říká Ferdinand Polák.
 
Následky otravy u 121 intoxikovaných osob (data k 31. 12. 2012):
  • Úmrtí – 34 %
  • Přežití bez následku – 50 %
  • Zraková porucha – 7 %
  • Porucha CNS – 3 %
  • Porucha zraku a CNS – 6 %
 
Srovnání české metanolové kauzy s podobnými případy v zahraničí:
  • Česká republika, 2012 (pozn.: nejsou započítána data za 2013): 121 případů (79,2% muži, 20,8% ženy); 41 úmrtí (21 v nemocnicích, 20 mimo) – celková mortalita 33,9%. 
  • Estonsko, 2001: 190 případů (69% muži, 31% ženy); 68 úmrtí (25 v nemocnicích, 43 mimo) – celková mortalita 36%. 
  • Norsko, 2002 – 2004: 59 případů (73% muži, 27% ženy); 17 úmrtí (9 v nemocnicích, 8 mimo) – celková mortalita 29%.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tis@mzcr.cz

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví