Bezpečnost potravin

MZ ČR: Stanovení nebezpečného výrobku – Trojdílná sada plastových příborů s karabinkou

Vydáno: 18. 7. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 7. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Trojdílná sada plastových příborů s karabinkou
údaje z průvodní dokumentace: Essbesteck „Bambus“ 3-teilig,
mit Karabiner, Nr. 33535

Výrobce/ Země původu: United Outdoor Ltd., Unit 1907-1914, 19/F, New World #1 Commercial Building, 1018 Mingan Road, 315 040 Ningbo/ Čína
Dovozce/Distributor: Max Fuchs AG, Industristr. 1, 94075 Freyung, Německo
Prodejce: Zdenka Kolešová, Velké Nepodřice 58, 397 01 Dobev, IČO: 15799263 (provozovna: ARMY VÝLET, Chelčického 53/7,397 01 Písek)

Popis: Trojdílná sada plastových příborů béžové barvy (lžíce, vidlička a nůž) spojených kovovou karabinkou. Na zadní straně rukojeti každého výrobku je vylisován piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“). Výrobek je prodáván nebalený, jiné značení se na výrobku nenachází.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 78,2 a 148,0 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví