Bezpečnost potravin

Mýty a fakta o pěstování a zpracování řepky olejky v ČR

Vydáno: 18. 5. 2018
Autor: AK ČR

Brožuru o řepce olejce vydal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Řepka olejka je významnou plodinou českého zemědělství. Podobně důležité postavení má také v jiných zemích Evropy, ale též Severní Ameriky a Asie. V mnoha zemích se pěstuje na výrazně větších plochách a lokálně i s vyšším zastoupením v osevním postupu, než tomu je v České republice. Přesto, podle nám dostupných informací, v očích veřejnosti v zahraničí výrazně převládá její pozitivní vnímání nad negativním.

Publikace: Mýty a fakta o pěstování a zpracování řepky olejky v ČR

Zdroj: AK ČR