Bezpečnost potravin

Myší trus v regálu s pečivem v Ostravě – Hrabůvce

Vydáno: 15. 8. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 8. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dne 14. 8. 2013 uzavřela provozovnu Ing. Marián Kebísek, Dr. Martínka 1489/1, 70030 v Ostravě – Hrabůvce. Během kontroly SZPI zjistila výskyt exkrementů hlodavců na prodejní ploše a to včetně regálu s nebaleným pečivem. Stav provozovny neumožňoval zachovat zdravotní nezávadnost potravin, proto inspekce neprodleně uložila zákaz užívání prostor pro uvádění potravin do oběhu. Dále inspekce provozovateli nařídila zahájit komplexní úklid prodejny i zázemí a kontrolu veškerého sortimentu. Potraviny znehodnocené přítomností hlodavců musí provozovatel zaevidovat a zlikvidovat podle požadavků zákona o odpadech.
Tím, že provozovatel nezajistil odpovídající hygienické podmínky, ani podmínky pro regulaci škůdců, a neudržoval v dostatečné čistotě prodejní plochu, porušil nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin. Znovuotevření provozovny SZPI umožní po prokázání nápravy nevyhovujícího stavu. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI