Bezpečnost potravin

Mykotoxiny: Vyšší limitní hodnoty

Vydáno: 14. 10. 2005
Autor:

V příštím roce budou platit nové limity pro mykotoxiny v pšenici.

Spolková rada schválila vyšší limitní hodnoty pro mykotoxiny v obilovinách a ve výrobcích z obilovin. Maximální limity se zvyšují u deoxynivalenolu (DON) z dosavadních 500 µg na 750 µg a u zearalenonu (ZEA) z 50 µg na 75 µg. Tyto limity jsou obsaženy také v novém nařízení EU, které vstoupí v platnost od 1. července 2006 ve všech státech EU. V tomto nařízení jsou stanoveny také maximální limity pro nezpracované obiloviny (tzn. obiloviny po čištění, třídění a sušení). Zde činí horní hranice 1250 µg DON a 100 µg ZEA. Nové limity budou v Německu platit pravděpodobně od r. 2006.

 

DLZ-Agrarmag., 2005, č. 9, s. 17