Bezpečnost potravin

Mykotoxiny v potravním řetězci

Vydáno: 25. 10. 2002
Autor:

výzkum provedený v Německu přináší nejnovější informace ohledně přenášení mykotoxinů, především  ochratoxinu, a nebezpečí pro zdraví lidí

Z hlediska zdraví lidí má největší význam kontaminace potravin mutagenními a karcinogenními mykotoxiny, jako jsou aflatoxiny, sterigmatocystin, ochratoxiny a fumonisin. V zemích střední Evropy je nejrozšířenější karcinogenní mykotoxin ochratoxin A, který je v množství větším než 0,1 ppb zjišťován ve více než 90 % krevních vzorků lidí a prasat. Ke kontaminaci dochází výhradně  pozřením kontaminovaných potravin a krmiv. Nejvýraznější je kontaminace ochratoxinem u obilovin a její rozsah závisí na podmínkách skladování po sklizni. Toxin je přenášen prasatům zaplísněným krmivem a bylo dokázáno, že  z prasat  se může přenést na lidi. Na podnět německého Spolkového Ministerstva zdravotnictví byla nedávno zahájená studie za účelem stanovení možností kontaminace spotřebitelů ochratoxinem a pro stanovení hladiny kontaminace v potravinách. Studie byla provedená na šesti federálních a jednom soukromém ústavu v průběhu 2,5 let. Je nejnovějším a nejúplnějším průzkumem ochratoxinů z různých hledisek.
Liv. Prod.Sci., 76, 2002, č. 3, s. 245-250  (Sch)