Bezpečnost potravin

Mykotoxiny v krmivech pro drůbež

Vydáno: 30. 4. 2003
Autor:

v posledním desetiletí vědci objevili několik dalších toxických účinků  plísňových toxinů na zvířata a také další mykotoxiny; zdokonalené současné postupy umožňují detekci kontaminantů v krmivech a živočišných výrobcích v mnohem nižších koncentracích než dříve; očekává se, že požadavek společnosti na zdravější potraviny bude vyžadovat stanovení limitů pro metabolity mykotoxinů a zvýší požadavky na kontrolu  krmiv

Mykotoxiny jsou velmi stabilní látky, které zůstávají ve skladovaném obilí velmi dlouho. Nejlepší prevencí vzniku  mykotoxinů v krmivech je zabránit  růstu plísní, zajistit odpovídající vysušení, zpracování a skladování obilovin.
Plošné využití účinných postupů dekontaminace krmiv brání vysoké náklady a  aplikovatelnost prostředků. K používaným postupům patří:
– inhibitory vývoje plísní a vzniku mykotoxinů u dlouhodobě  skladovaného obilí v neodpovídajících zařízeních,
– organické kyseliny (účinné a bezpečné) používané v krmivářském průmyslu,  
– ředění kontaminovaných obilovin v krmivech pro drůbež nekontaminovanými obilovinami na přijatelnou hladinu znečištění,
– přídavek absorpčních látek do krmiv. Některé látky váží mykotoxiny během průchodu krmiva trávicím traktem a znemožňují jejich absorpci. Jako adsorbenty v krmivech pro drůbež jsou účinné aktivované uhlí, aluminosilikáty a esterifikovaný glukomannan. Problémem zůstává kvantifikace jejich příznivého vlivu při užití  v komerčních podnicích.
Wrld´s Poult. Sci, J., 59, 2003, č. 1, s. 111-122