Bezpečnost potravin

MYCO–GLOBE

Vydáno: 31. 5. 2005
Autor:

Výzkumný projekt EU z 6. rámcového programu výzkumu. Zaměřuje se na integraci výzkumu mykotoxinů a toxigenních plísní na globální úrovni.

Do projektů V & V zaměřených na mykotoxiny je velmi aktivně zapojen ISPA-CNR (Institute of Sciences of Food Production of the Italian National Research Council). MYCO–GLOBE, neboli “Integrace výzkumu mykotoxinů a toxigenních plísní pro bezpečnost potravin v globálním systému”, je název výzkumného projektu 6. rámcového programu výzkumu (RP) v EU, řešeného v 5. prioritě “Kvalita a bezpečnost potravin”. Jde o projekt z kategorie tzv. SSA (Specific Support Actions, specifických podpůrných aktivit).

 

Cílem SSA je podporovat implementaci 6.RP, potenciálně napomáhat přípravě dalšího RP, stimulovat (podněcovat), podporovat a usnadňovat účast SME, malých výzkumných týmů, nově vytvořených a restrukturalizovaných výzkumných center, organizací z kandidátských zemí. Jde např. o konference, semináře, studie a analýzy, pracovní a expertní skupiny, prostředky na provoz a rozšiřování, informace a komunikace, popř. kombinace těchto složek. Grant může dosahovat až 100 % výdajů.

 

Cíle MYCO–GLOBE:

* Rozšiřovat hlavní výsledky evropského a mezinárodního výzkumu v oblasti mykotoxinů a toxigenních plísní ve vztahu k bezpečnosti potravin: výskyt, ekologie, biotechnologie, genomika.

* Podporovat evropskou a mezinárodní integraci výsledků a vypracovat další priority výzkumu.

* Rozšiřovat evropskou výzkumnou základnu o mykotoxinech a toxigenních plísních do třetích zemí světa.

* Implementovat vědecké základy pro harmonizaci evropské politiky zaměřené na bezpečnost potravin (mykotoxiny) na globální úrovni.

 

Je uveden přehled 12 projektů souvisejících s mykotoxiny a toxigenními houbami, které byly řešeny v 5. RP EU a dále 5 projektů z 6. RP EU (GOOD-FOOD, 2E-BCAs in Crops, MYCOTOX INCO-DEU, BIOCOP, SAFE FOODS).

 

GOOD-FOOD

2E-BCAs

BIOCOP

SAFE FOODS

 

Příloha : MYCO–GLOBE (leták) [pdf ; 588876 bytů]

 

Kontakt na jednotlivé projekty (celkem na 16 projektů)