Bezpečnost potravin

Může ovoce zlepšit kvalitu kostí?

Vydáno: 2. 10. 2002
Autor:

britský výzkum, osteoporóza, vitamin D, kostní denzita, alkalické prostředí v trávicím traktu vytvářené zeleninou a ovocem

Rozsáhlý výzkum vlivu stravy na zdraví kostí, prováděný britským Úřadem pro standardy (FSA), zahrnující více než 3 000 skotských žen, naznačil, že konzumace ovoce a zeleniny ve velkém množství může u žen oddálit vznik osteoporózy. Pro výzkum byly vybrány ženy s různými stadii menopauzy, z nichž některé byly léčeny HRT (hormonální substituční léčba). V průběhu výzkumu byl u nich zaznamenáván přísun vybraných živin a prováděno měření kostní denzity v kyčlích a páteři. Podle sdělení FSA výsledky indikují možnou vazbu mezi konzumací ovoce a zeleniny a silnějšími kyčelními kostmi u žen před a během menopauzy. Osteoporóza je velký zdravotní problém, vyúsťující u řady postižených vedle značných bolestí ve ztrátu mobility a nezávislosti. Zdravé kosti jsou důležité zejména pro ženy kolem menopauzy, kdy dochází ke změnám hladiny hormonů, především estrogenu, které urychlují ztráty kostní hmoty. Ve Velké Británii trpí osteoporózou asi 3 mil. lidí. U každé třetí ženy a dvanáctého muže nad 50 let se vyskytují časté fraktury v důsledku osteoporózy. Vedle ovoce a zeleniny je u žen, které neprodělávají HRT, zřejmě souvislost i mezi množstvím přijímaného vitaminu D a kostní denzitou. Pracovníci FSA se domnívají, že zřejmý protektivní účinek ovoce a zeleniny lze připisovat buď přímo příslušným živinám, nebo je možné, že tyto účinky vykazují alkalické soli vznikající při jejich trávení. Ty mohou neutralizovat kyselé soli produkované ostatními potravinami, zejména masem a sýrem. Alkalické prostředí vytvářené ovocem a zeleninou může být prevencí uvolňování alkalických solí z kostí, které pak zůstávají přiměřeně silné. FSA ve výzkumu dopadu výživy na osteoporózu pokračuje i nadále.
http://www.food.gov.uk/