Bezpečnost potravin

MŠMT přizpůsobí finanční limity na potraviny současnému vývoji

Vydáno: 1. 11. 2022
Autor: MŠMT

Tisková zpráva MŠMT

MŠMT umožní školním jídelnám, aby mohly navýšit platby za stravování. Ty mají kopírovat významné navýšení cen vstupných potravin a výrazné inflace. Jídelny tak budou moci nadále nakupovat kvalitní suroviny a zabezpečovat tím dodržování správného stravování všech dětí, žáků a studentů. Nové finanční limity by měly být platné od února příštího roku. V současné chvíli je tento materiál v meziresortním připomínkovém řízení.

Navrhované opatření umožní zlepšovat kvalitu školních stravovacích služeb, a to zejména v provozech, kde není možné zabezpečit správné plnění takzvaného spotřebního koše nebo nákup kvalitních potravin z důvodu nemožnosti stanovit potřebnou výši stravného, která by kopírovala současné významné navýšení surovin.

„Co se týče přílohy vyhlášky k limitům pro ceny potravin v rámci školních obědů, MŠMT připravilo navýšení horního limitu o 20 %, přičemž počítáme s její účinností od února příštího roku,“ upřesnil náměstek sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš a pokračoval: „Chceme, aby děti v jídelnách jedly dobře a kvalitně. Chceme, aby školy měly větší prostor reflektovat to, co se děje na trhu s cenami potravin a udržely tak kvalitní školní stravování. Zvýšený horní limit je možnost, nikoliv povinnost. Naposledy byly finanční limity ve školních jídelnách navýšeny v září loňského roku, a to po přibližně deseti letech. Každopádně, vnímáme případný dopad na nízkopříjmové rodiny, pokračujeme proto v dotování školních obědů právě dětem z těchto rodin,“ dodal náměstek Mareš k možnosti zažádat si o hrazení školních obědů buď z dotačního programu MŠMT, nebo z resortu MPSV, které v současnosti vyplácí i další dávky ke zmírnění sociálních dopadů navyšování cen potravin.

Vyhláška o školním stravování upravuje problematiku stravování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Stanoví podmínky organizace a poskytování školního stravování, rozsah služeb školního stravování, výživové normy a rovněž rozpětí finančních limitů na nákup potravin pro stanovení výše úplaty za školní stravování v zařízeních školního stravování a školských zařízeních, popřípadě u jiných osob poskytujících stravovací služby v zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Návrhem novely vyhlášky reaguje MŠMT na extrémní růst spotřebitelských cen potravin a následný dopad do jejich nákupů pro školní jídelny.

INFOBOX:

MŠMT aktuálně přispívá na obědy pro děti dvojím způsobem. Jednak jde o podporu školního stravování žáků ZŠ (Obědy zdarma), kde byla na rok 2022 vyčleněna částka 60 milionů korun. Dále pak MŠMT vypsalo výzvu na tuto věc pro děti na předškolní vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji, a to ve výši 20 milionů korun. Školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, podporuje MŠMT už od roku 2016. Zájem o dotaci rok od roku stoupá, a to ve všech krajích. Zatímco v prvním roce vyhlášení bylo podpořeno přibližně 3 700 žáků v 580 školách, vloni to bylo už 9 500 žáků v 920 školách. Dotační výzva pro rok 2022 byla vyhlášena zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022. Další dotační program vypisuje MPSV z Operačního programu potravinové pomoci.

 

Zdroj: MŠMT

Ilustrace: Grifart