Bezpečnost potravin

Mšice ve svých výskytech zatím nepolevují

Vydáno: 15. 6. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Upozornění ÚKZÚZ

Upozorňujeme pěstitele na velmi vysoké riziko šíření rostlinných virů, prostřednictvím mšic, v porostech sadbových brambor. Výskyt kolonií mšic je možné zaznamenat také na plochách běžného pěstování brambor v ranobramborářských oblastech a nadále pokračují škodlivé výskyty na ovocných dřevinách, především jabloních a hrušních, a na zelenině.

V případě sadbových brambor se nebezpečí týká jak šíření lehkých virových infekcí (viru M a viru S bramboru), tak těžkých virových infekcí (viru svinutky bramboru, viru Y a viru A bramboru). Jejich výskyt může profesionálním pěstitelům značně zkomplikovat uznání množitelského porostu.

Extrémní výskyty byly zaznamenány začátkem týdne na Opavsku v lokalitě Březová a silný výskyt pak v Lípě u Havlíčkova Brodu. V prvním zmíněném místě bylo zachyceno až 164 ks samiček mšice broskvoňové na lapák a den, v Lípě pak 10 samiček/den, přičemž za silný výskyt se považuje 6 a více odchycených samiček mšice broskvoňové na lapák a den.  

Pro sadbové brambory jsou mšice broskvoňová, společně s mšicí řešetlákovou považovány za nejnebezpečnější protože se uplatňují jako nejefektivnější přenašeči virů způsobujících těžké virózy brambor.

Výskyt kolonií mšic je možné zaznamenat také na plochách běžného pěstování brambor v ranobramborářských oblastech.

Díky ochlazení a srážkám jsou nyní nepříznivé podmínky pro přelet, přesto je možné stále pozorovat okřídlené samičky přímo na rostlinách bramboru. Naplní-li se předpověď a dojde k oteplení, předpokládáme opětovný nárůst migrace mšic.

Škodlivé výskyty mšic nadále pokračují na ovocných dřevinách, především jabloních a hrušních a na zelenině. Na košťálovinách jsou pozorovány výskyty mšice broskvoňové, ale objevuje se i mšice zelná, která začala přelétávat z řepky ozimé. Silné výskyty mšice makové jsou pozorovány na máku.

Průběžné informace o migraci mšic v jednotlivých lokalitách na webu ÚKZÚZ.

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock