Bezpečnost potravin

Možnosti zvýšení účinnosti probiotik

Vydáno: 3. 3. 2003
Autor:

Účinnost probiotik lze zvýšit různými postupy. Jedním z nich je použití synergicky působících látek.

Probiotika by mohla představovat účinnou alternativu používání syntetických látek ve výživě a v medicíně. Údaje týkající se účinnosti probiotik jsou často protikladné, a je proto důležité hledat způsoby zvýšení jejich účinnosti. Aby se zvýšila účinnost probiotik, je nezbytné získat další poznatky o způsobu jejich působení.
Účinnost probiotik lze zvýšit různými způsoby, a to:
– výběrem účinnějších kmenů určitého mikroorganismu,
– genovou manipulací,
– kombinací několika kmenů mikroroganismů,
– kombinací probiotik a synergicky působících látek.
Z hlediska praktického využití je pravděpodobně nejpřijatelnější zvýšení účinnosti probiotik spojením se synergicky působícími složkami.
Ačkoliv existuje mnoho informací o probiotikách, dosud se nepodařilo zcela objasnit způsob jejich působení. Inhibiční účinek probiotiok na patogeny může být dán soutěží o receptory ve střevní mukóze, soutěží o nutriční faktory, produkcí antibakteriálních látek a stimulací imunity. Probiotika ovlivňují trávicí procesy zlepšením mikrobiální populace prospěšné pro hostitele, zvýšením její enzymové aktivity, zlepšením stravitelnosti a využití potravy. Protinádorová aktivita probiotik může být realizována třemi způsoby:
– inhibicí nádorových buněk,
– potlačením bakterií produkujících beta-glukosidázu, beta-glukuronidázu a azoreduktázu, tj. enzymy, které katalyzují konverzi prokarcinogenů na proximální (pravděpodobné) karcinogeny a
– destrukcí karcinogenů, např. nitrosaminů a snížením aktivity nitroreduktázy, která se podílí na jejich syntéze.
Probiotika ovlivňují hladiny cholesterolu v krvi tím, že inhibují syntézu cholesterolu nebo snižují jeho hladiny přímo asimilací.

I. Probiotika, prebiotika, symbiotika
II. Zesílená probiotika
III. Probiotika a fytokomponenty
IV. Probiotika a nespecifické substráty
V. Probiotika a metabolity mikroorganismů
VI. Probiotika a antibiotika
VII. Probiotika a stopové prvky
VIII. Další vývoj v oblasti probiotik

Trends in Food Science & Technology, 13, 2002, č. 4, s. 121–126