Bezpečnost potravin

Možnosti využití GMO pro potravinářské a nepotravinářské účely

Vydáno: 15. 8. 2008
Autor:

Publikace vydaná v roce 2008 VÚRV, v.v.i. a VŠCHT v Praze.

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV, v.v.i.) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) vydaly pod patronací MŽP ČR s podporou projektů MŽP ČR/750/1/35/GMO/07 a MZe ČR 0002700602 v roce 2008 publikaci zaměřenou na využití GMO (viz příloha).
 
Obsah publikace:
– Úvodní slovo
– GMO používané v ČR a EU
– Nové přístupy k identifikaci GMO
– GMO jako biosenzory kvality životního prostředí
– Genetické modifikace buněčné stěny kvasničného biosorbentu
– Expresní systém Pichia pastoris
– Využití GMO dřevin ve fytoremediacích a pro tvorbu biomasy
– Transgenní rostliny, příprava a jejich využití pro ochranu životního prostředí
 
Příloha: Ovesná J.–Pouchová V.(eds): Možnosti využití GMO pro potravinářské a nepotravinářské účely (pdf, 702 MB, 40 stran)
 
 
Zdroj: VÚRV, v.v.i.

Pozn.: Při VÚRV působí Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí. Zabývá se problematikami, které souvisejí s primární zemědělskou výrobou, importem a exportem zemědělských surovin/produktů, otázkami z fyto-karanténní oblasti a problémy bezpečnosti potravin vznikajícími jako důsledek narušeného životního prostředí. Více informací zde.