Bezpečnost potravin

Možnosti nanotechnologií v agro-potravinářském komplexu

Vydáno: 12. 9. 2014
Autor: ÚZEI

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 30. září v Praze 1 na Novotného lávce.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 30. září 2014 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 315 ve 3. p. na téma:

                    Možnosti aplikace nanotechnologií

                    v agro-potravinářském komplexu

Přednášející: Prof. Ing. Jan Káš, DrSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie

Abstrakt
Jako nanotechnologie označujeme obor, který se zabývá tvorbou a využíváním tzv. nanočástic, tj. částic o velikosti zpravidla 1 – 100 nm (1 nm je 10-9 m, tedy 1 miliardina metru, je to asi tisícina tloušťky lidského vlasu).
Využití nanotechnologií a nanomateriálů má perspektivu použití téměř ve všech oblastech lidské činnosti, např. v elektronice, zdravotnictví strojírenství, chemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, v kosmickém a vojenském průmyslu. Jejich využití v agro-potravinářském komplexu je taktéž velmi nadějné a zahrnuje vlastní zemědělskou produkci (ovlivnění výše produkce, genetická zlepšení jednotlivých komodit, výrobu a aplikaci nano-agrochemikálií, dekontaminaci vody a půdy a další aplikace), zpracovatelské procesy v potravinářském průmyslu (ovlivnění struktury výrobků, aplikaci vitaminů, minerálních látek, antioxidantů a výživových látek, purifikaci pitné vody, balící techniku, včetně UV protekce, antimikrobiální ochrany, sanitaci výrobních zařízení), skladování potravin, kontrolu jakosti a nezávadnosti potravin pomocí různých typů senzorů.
Nanočástice, dík svým vlastnostem, přinášejí mnoho zajímavých výhod; nicméně je třeba mít na zřeteli, že některé z nich při určitém způsobu aplikace mohou mít i negativní efekt na lidské zdraví.

Kontaktní adresa:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75
Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644