Bezpečnost potravin

Možnost stáže v EFSA: Guest Programme Call 2020

Vydáno: 5. 11. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro podání přihlášky k účasti: 30. 11. 2020

Upozorňujeme na novou výzvu EFSA v rámci „Guest Programme“.

Úřad by rád přivítal vědce, studenty Ph.D. programů a profesionály ze státní správy a dalších organizací, kteří by mohli sdílet své zkušenosti s EFSA nebo kteří mají zájem na specifických
projektech souvisejících s činností EFSA.

Jde o program, kde EFSA nehradí účastníkům žádné náklady, vyjma nákladů přímo souvisejících s vykonáváním pracovních povinností hosta během jeho pobytu.

Maximální délka stáže je 12 měsíců v případě odborníků z veřejných či mezinárodních organizací a 6 měsíců v případě Ph.D. studentů.

Veškeré informace o programu a způsobu přihlášení najdete na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA