Bezpečnost potravin

Možnost nedostatku vitaminu B12 u diabetiků užívajících glucophage (metformin)

Vydáno: 28. 6. 2022
Autor: SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Snížená hladina vitaminu B12 je nyní považována za častý nežádoucí účinek u pacientů léčených metforminem. Zejména u těch, kteří dostávají vyšší dávky nebo mají déle trvající léčbu, a u těch, kteří mají další rizikové faktory. Doporučuje se proto kontrolovat sérové hladiny vitaminu B12 u pacientů léčených metforminem, kteří mají příznaky naznačující nedostatek vitaminu B12. 

Metformin pro diabetiky

Metformin je určen jako lék první volby a měl by být podáván všem nově odhaleným diabetikům ihned od počátku onemocnění spolu s nefarmakologickými opatřeními. U metforminu je ověřeno podle „medicíny založené na důkazech“, že vykazuje anti-aterosklerotické a kardioprotektivní účinky (Perušičová, 2010). Metformin je lék registrovaný k léčbě a prevenci diabetu 2. typu u pacientů s vysokým rizikem jeho vzniku. Metformin je dostupný ve formě tablet s okamžitým a modifikovaným uvolňováním a také jako perorální roztok.

Význam vitaminu B12

Vitamin B12 (kobalamin) pomáhá udržovat zdravé nervové a krevní buňky v těle. Nachází se v potravinách živočišného původu, včetně mléka, sýrů, jogurtů a vajec. Přidává se také do některých obohacených potravin, jako jsou snídaňové cereálie. Mezi nejčastější příčiny nedostatku vitaminu B12 patří infekce, malabsorpce, zdravotní stavy (Crohnova choroba, perniciózní anémie), resekce žaludku a nedostatečný příjem stravy.

Příznaky nedostatku vitaminu B12 mohou být často deprese a podráždění

Pacienti s nedostatkem vitaminu B12 mohou být asymptomatičtí nebo se u nich mohou projevovat příznaky megaloblastické anémie nebo neuropatie, případně obojí. Mezi další příznaky nízké hladiny vitaminu B12 mohou patřit duševní poruchy (deprese, podrážděnost, kognitivní poruchy), glositida (oteklý a zanícený jazyk), vředy v ústech a poruchy zraku a motoriky. Je důležité, aby pacienti s anémií nebo neuropatií způsobenou nedostatkem vitaminu B12 byli co nejdříve diagnostikováni a léčeni, aby se zabránilo rozvoji trvalých příznaků. Snížené hladiny vitaminu B12 jsou známým důsledkem dlouhodobé léčby metforminem. V současné době se předpokládá, že mechanismus je multifaktoriální a zahrnuje změnu střevní motility, přemnožení bakterií a snížené vstřebávání vitaminu B12 v tenkém střevě (nebo kombinaci těchto faktorů).

Rizikové faktory pro nedostatek vitaminu B12

  • výchozí hladina vitaminu B12 na dolní hranici normálního rozmezí
  • stavy spojené se sníženým vstřebáváním vitaminu B12 (např. starší lidé a lidé s gastrointestinálními poruchami, jako je totální nebo částečná gastrektomie, Crohnova choroba a další střevní záněty nebo autoimunitní onemocnění)
  • strava se sníženým zdrojem vitaminu B12 (např. přísná veganská a některá vegetariánská strava)
  • souběžné užívání léků, o nichž je známo, že zhoršují vstřebávání vitaminu B12 (včetně inhibitorů protonové pumpy nebo kolchicinu)
  • genetická predispozice k nedostatku vitaminu B12, jako je nedostatek receptoru pro vnitřní faktor (Imerslundův-Gräsbeckův syndrom) a nedostatek transkobalaminu II.


CZVP se zaměřuje na neinvazivní stanovení vitaminu B12

Výzkum monitoringu se zaměřuje na neinvazivní stanovení vitaminu B12, formou suchou skvrnou. Pokud je v populaci zhruba 10 % diabetiků, pak má význam zjistit rozsah saturace vitaminu B12. Stanovení je náročné, pomocí LC-MS.

Literatura

Aroda VR a další. Dlouhodobé užívání metforminu a nedostatek vitaminu b12 ve studii výsledků programu prevence diabetu. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016; svazek 101: strany 1754 až 61 (zobrazeno 24. dubna 2022). 2

Beulens JW a další. Vliv délky trvání a dávky metforminu na nedostatek kobalaminu u pacientů s diabetem 2. typu užívajících metformin. Acta Diabetologica 2015; svazek 52: strany 47 až 53 (shlédnuto 24. dubna 2022).

De Jager J a další. Dlouhodobá léčba metforminem u pacientů s diabetem 2. typu a riziko nedostatku vitaminu B-12: randomizovaná placebem kontrolovaná studie. British Medical Journal 2010; svazek 340: c2181 (zobrazeno 24. dubna 2022).

Miller JW. Inhibitory protonové pumpy, antagonisté H2-receptorů, metformin a nedostatek vitaminu B-12: Clinical Implications (Klinické důsledky). Advances in Nutrition 2018; volume 9: pages 511S to 518S (viewed on 24 April 2022).

Zdroj: https://www.gov.uk/drug-safety-update/metformin-and-reduced-vitamin-b12-levels-new-advice-for-monitoring-patients-at-risk

 

Prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZU, 27.6.2022 

Zdroj článku: SZÚ

Foto: Shutterstock