Bezpečnost potravin

Možné předávkování foláty z multivitaminových šťáv

Vydáno: 31. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Obsah folátů ve fortifikovaných šťávách bezprostředně po výrobě významně překračuje deklarované množství. Může tak docházet k předávkování a maskování nedostatku vitaminu B12.

Folát je vitamin rozpustný ve vodě, který je obsažen především v zelené zelenině, a jako syntetický je přidáván např. do multivitaminových šťáv. Množství takového přídavku musí být na obalu uvedeno, a vzhledem k tomu, že se jedná o látky citlivé na světlo a teplo, jejichž obsah se snadno snižuje, a přitom musí být deklarovaný obsah zachován po celou dobu trvanlivosti, bývá přidávané množství značně nadsazeno.
Při sledování prováděném ústavem Max Rubner Institute (MRI) byl zjišťován obsah folátů v nápojích od německých výrobců, a sice okamžitě po výrobě a v následujících měsících. Bylo zjištěno, že okamžitě po výrobě je zjištěná hodnota v průměru o 80 % vyšší než deklarovaná. Znamená to, že již po konzumaci tří sklenic takové šťávy (600 ml) se překročí denní tolerovatelné množství (1000 μg). Po 6 měsících je obsažené množství ještě o 15 % nad deklarovaným. Teprve po 12 měsících klesne množství v průměru o 5 % pod deklarované.
Dostatečné množství folátů je důležité u žen ve fertilním věku kvůli riziku defektů nervové trubice u emryí. Na druhé straně však nadbytek kyseliny listové (folátů) může maskovat nedostatek vitaminu B12, což může poškozovat nervový systém.
Dtsch., Leebendm. Rdsch. 2012, č. 6, s. 286
Objednávka kopie článku


Související informace:
Co máme znát o folátech“ (EUFIC)
A-Z slovník pro spotřebitele: Vitamin B12 (kobalamin)
                                             Kyselina listová
(foláty)