Bezpečnost potravin

Moravu trápí škůdce rajčat

Vydáno: 31. 7. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 26. 7. 2018.

V letošním roce se na území jižní a střední Moravy rozšířil nepůvodní škůdce, makadlovka Tuta absoluta, který způsobuje škody pěstitelům rajčat jak ve sklenících, tak na zahradách. V této souvislosti ÚKZÚZ provádí zvýšený monitoring a zároveň zahájil kroky k rozšíření použití přípravku Spintor, který je povolený proti makadlovce v zahraničí. Výhodou tohoto přípravku je jeho využitelnost i v ekologickém zemědělství.

ÚKZÚZ aktuálně eviduje významné škody na Olomoucku v lokalitách Litovel a Prostějov a na Břeclavsku ve Velkých Němčicích a Starovicích. Pravděpodobnou cestou zavlečení do lokalit potvrzeného výskytu je nákup napadených sazenic rajčete anebo použití obalů od napadených rajčat.

Makadlovka je škůdce v Evropě již rozšířený a pro  území Evropské unie klasifikován jako nekaranténní škůdce. ÚKZÚZ jeho výskyt monitoruje a v případě potřeby poskytuje informace profesionálním pěstitelům a veřejnosti.

Na území ČR se tento škůdce poprvé vyskytl v roce 2013, kdy zlikvidoval produkci pěstitelům skleníkových rajčat na střední Moravě. Makadlovka může škodit mimo rajčete i na rostlinách lilku vejcoplodého (baklažánu). Ve vyšší míře se vyskytuje nepravidelně, většinou v souvislosti se zavlečením napadenou sadbou případně se šíří z nekvalitně ošetřených přepravek.

Škodí housenky žírem v listech, ve kterých způsobují typické širší a nepravidelné chodbičky. Mohou však poškozovat i stonky a dokonce i plody, které mohou být následně napadány houbovými a bakteriálními patogeny a zahnívat. Škůdce se za příznivých teplotních podmínek vyvíjí velmi rychle, a proto může mít během roku až 12 generací. V případě neřešené nebo zanedbané ochrany může způsobit i 100% škody. Jedná se o teplomilný druh, který však v našich podmínkách není schopen přezimovat mimo skleníky.

Pěstitelé by měli pozorně kontrolovat nakoupenou sadbu a následně pravidelně sledovat zdravotní stav rostlin. Výskyt škůdce je možné monitorovat také pomocí bílých lepových desek nebo feromonových lapáků. V případě výskytu je vhodné nejdříve mechanicky odstranit celé napadené listy nebo jejich části, při silném výskytu rostliny ošetřit přípravkem na ochranu rostlin.

Uhynulé rostliny je třeba zlikvidovat. Dále nezapomenout na likvidaci použitých přepravních obalů od rajčat, případně důkladně tyto obaly před dalším použitím vyčistit. Dále lze výskyt omezit instalací sítí proti hmyzu ve větracích otvorech v uzavřených prostorách a odstraňováním všech zbytků rostlin z čeledi lilkovitých bezprostředně po sklizni. Skleníky a fóliovníky je třeba nechat přes zimu vymrznout.

Pro zahrádkáře i profesionální pěstitele jsou k ošetření proti škůdci povoleny biologické i chemické přípravky, jejichž výčet je zveřejněn na webu ÚKZÚZ, v aplikaci Rostlinolékařský portál. ÚKZÚZ zahájil kroky k rozšíření použití přípravku Spintor, který je povolený proti makadlovce v zahraničí. Výhodou tohoto přípravku je možnost využití v ekologickém zemědělství.

Aktuální výskyty Tuta absoluta jsou lokálního charakteru a nejde o kalamitní přemnožení. Z tohoto důvodu ÚKZÚZ v současné době, kromě zvýšeného monitoringu tohoto škůdce na našem území, nezvažuje nařízení rostlinolékařských opatření.

Více o makadlovce (Tuta absoluta) v aplikaci Rostlinolékařský portál

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ

 

Publikace ÚKZÚZ: 

 


Foto:eagri.cz; pozerky housenek Tuta absoluta na listu rajcete