Bezpečnost potravin

Moratorium na GM produkty ve Velké Británii by mělo pokračovat

Vydáno: 13. 9. 2003
Autor:

Zpráva dvou nezávislých porot "Názory občanů na GM plodiny", ukazuje rozsah znepokojení britské veřejnosti a její obavy z GM plodin, a naznačuje potřebné kroky vlády k řešení této problematiky.

Dvě nezávislé „občanské poroty“ rozhodly, že moratorium na komercializaci geneticky modifikovaných (GM)) plodin ve Velké Británii by mělo pokračovat i nadále. Poroty byly v průběhu šesti týdnů seznámeny s fakty problematiky GM produktů, předloženými řadou expertů, a své závěry zveřejnily ve zprávě nazvané „Názory občanů na GM plodiny“. Zpráva ukazuje rozsah znepokojení veřejnosti a její obavy z technologie genetické modifikace. Obě poroty zasedaly současně v Newcastle a St. Albans v rámci jednání pořádaných univerzitou v Newcastle, za podpory Asociace spotřebitelů, společnosti Greenpeace, Kooperační skupiny a společnosti Unilever. Zpráva porot se zabývá zejména otázkami životního prostředí, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví v souvislosti s GM potravinami a rovněž i postojem vlády k této problematice. Za jeden z hlavních důvodů odmítání GM produktů uvádějí poroty nedostatek informací a konkrétních údajů o možných negativních zdravotních účincích GM potravin. Z těchto důvodů apelují na vládu, aby zamezila prodeji GM potravin a produktů vyrobených z masa zvířat krmených GM krmivy. Rovněž požadují rozsáhlejší výzkumy, které by prováděly vládou podporované organizace, jako je FSA (Úřad pro potravinové standardy). Za důležité považují poroty i dopady na životní prostředí a otázky správného značení potravin. Domnívají se, že v současné době GM plodiny přinášejí spotřebiteli, drobným farmářům a populaci rozvojových zemí minimální užitek, a že z GM produkce profitují pouze velké farmy a příslušné dodavatelské společnosti. Přístup britské vlády k těmto problémům byl kritizován jako „neviditelný“, bez jakéhokoli ohledu na veřejné mínění. Plné znění verdiktu nezávislých porot je uvedeno na adrese
http://www.foodsafetytoday.com