Bezpečnost potravin

Monitorování přirozené radioaktivity pitné vody

Vydáno: 29. 6. 2011
Autor:

Testování schopnosti laboratoří měřit přirozené radionuklidy ve vodě. Radiologické ukazatele pitné vody v ČR.

Vzhledem k tomu, že se očekávají nové, přísnější požadavky EU na monitorování radioaktivity u pitné vody, testoval JRC (Společné výzkumné středisko Evropské komise), jeho Institut pro referenční materiály a měření (IRMM) schopnost 42 laboratoří ve 24 zemích EU a laboratoří v Albánii, Švýcarsku a Turecku měřit nízké hladiny přirozené radioaktivity.
Studie se zaměřovala na měření těchto přirozeně se vyskytujících radionuklidů v pitné vodě: radium-226, radium-228, uran-234 a uran-238.
U radia-226 se přesnost výsledků pohybovala ve stanovených limitech asi u 60–70 % laboratoří, zatímco u radia-228 jen u 48 % laboratoří. U uranu byly výsledky měření lepší, asi 80 % výsledků se vešlo do stanovených limitů.
Na základě těchto výsledků mohou laboratoře provést nápravu dříve, než vstoupí nová legislativa pro pitnou vodu v platnost. Nesprávné měření přirozených radionuklidů v pitné vodě představuje riziko pro spotřebitele, neboť:
– ke spotřebě může být schválena voda, která neodpovídá předpisům,
– v tržní síti může být ponechána voda, která měla být stažena.

Ačkoliv přirozená radioaktivita ve vodě obvykle nepředstavuje žádné zdravotní riziko, existují určité regiony, ve kterých mají geologické poměry za následek takovou úroveň radioaktivity, že je zapotřebí provádět monitorovaní, aby se snížilo potenciální zdravotní riziko pro veřejnost.

Zdroj: JRC Newsletter June/July 2011

Ve zprávě Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaměřené na kvalitu pitné vody v ČR v roce 2010 je uvedeno hodnocení radiologických ukazatelů.