Bezpečnost potravin

Monitoring rybničních a říčních sedimentů za období 1995 – 2017

Vydáno: 26. 6. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Předkládaná zpráva obsahuje charakteristiky všech sledovaných ukazatelů.

Využití sedimentů na zemědělské půdě je logickým vyústěním snahy o udržitelné hospodaření s půdou, nicméně v sedimentech může docházet ke kumulaci rizikových prvků a látek a následně tedy k nežádoucí kontaminaci půdy. Ústav monitoruje kvalitu sedimentů od roku 1995 a to jak jejich hnojivou kvalitu, tak obsah nežádoucích prvků a látek. Předkládaná zpráva obsahuje charakteristiky všech sledovaných ukazatelů.

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ